Upravni odbor streljačke udruge "MARS" 2002-2007:

Davor Krušelj Marin Peran Vjekoslav Perišin Saša Jurčec Katica Krušelj
Davor Krušelj,
predsjednik
Marin Peran,
dopredsjednik
Vjekoslav Perišin,
tajnik
Saša Jurčec,
član
Katica Krušelj,
član

Upravni odbor streljačke udruge "MARS" 2007-2012:

Davor Krušelj Marin Peran Zoran Vašarević Alen Petričević Katica Krušelj
Davor Krušelj,
predsjednik
Marin Peran,
dopredsjednik
Zoran Vašarević,
tajnik
Alen Petričević,
član
Katica Krušelj,
član